کنترل سه بعدی 3D ماشین‌های کشاورزی و راه‌سازی

سیستم ماهواره دقیق

- همگام با تکنولوژی روز دنیا
- امکان مشاهده عملکرد ماشین در مزرعه توسط مدیر در هر نقطه از دنیا به صورت
 لحظه به لحظه ( online )
- امکان مشاهده دقیق میزان مصرف سوخت
- ارسال سیگنال خطا به اپراتور و مدیر ، در صورت عملکرد نامناسب در مزرعه
- امکان نقشه برداری دقیق و سریع مزرعه
- امکان کنترل اتوماتیک فرمان ماشین در مزرعه بدون نیاز به دخالت حواس انسانی
- ضبط و نگهداری کلیه داده های پروژه های اجرایی و امکان اصلاحات حتی بعد از گذشت چندین سال
- دقت میلیمتری در کنترل سه بعدی ماشین
- پشتیبانی از تمامی سنسور های مورد نیاز
- امکان انتخاب هوشمندانه و خودکار شیب مزرعه و عدم نیاز به محاسبات و نقشه برداری
- همگام با تکنولوژی روز دنیا و استفاده از تمامی ابزار و امکانات مورد نیاز در جهت تولید و خدمات
- کاهش مصرف نهاد های کشاورزی بیش از %26
- کاهش مصرف سوخت بیش از %40
- کاهش هزینه های نقشه برداری بیش از %90
- یکی از ابزار های حیاتی در جهت حرکت به سمت کشاورزی دقیق ، پایدار و ارگانیک